One Has My Name


One has my name the other has my heart
With one I'll remain that's how my heartaches start
One has brown eyes the other's eyes are blue
To one I am tied to the other I am true
One has my love the other only me
But what good is love to a heart that can't be free
So I'll go on living my life just the same
While one has my heart and the other has my name
[ guitar - piano ]
One has my love the other only me
But what good is love to a heart that can't be free
If I could live over my life I would change
The one who has my heart would also have my nameCaptcha
Liedje Hank Locklin One Has My Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Has My Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hank Locklin One Has My Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Has My Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.