One Has My Name


Written by Eddie Dean, Lorene Dean, and Hal Blair
Wallace's version not released as a single but Barry Young put it on the
Pop chart at # 13 in 1966
Additionally, found on Country chart in 1948 by Jimmy Wakely (#1) and
Eddie Dean (#11); in 1949 by Bob Eberly at # 8; and in 1969 by Jerry Lee
Lewis
at #3
One has my name, the other has my heart
With one I'll remain, that's how my heartaches start
One has brown eyes, the other's eyes are blue
To one I am tied, to the other I am true
One has my love, the other only me
But what good is love to a heart that can't be free?
So I'll go on livin' my life just the same
While one has my heart, the other has my name

One has brown eyes, the other's eyes are blue
To one I am tied, to the other I am true
One has my love, the other only me
But what good is love to a heart that can't be free?
If I could live over, my life I would change
The one who has my heart would also have my nameCaptcha
Liedje Jerry Wallace One Has My Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Has My Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Wallace One Has My Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Has My Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.