Why Me Lord


Written by Kris Kristofferson
Recorded by Hank Snow

Why me Lord what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known
Tell me Lord what did I ever do that was worth loving you
Or the kindness you've shown
Lord help me Jesus I've wasted it so help me Jesus I know what I am
But now that I know that I've needed you so help me Jesus my soul's in your hand
Please try me Lord if you think there's any way
That I can try to repay for all the wonderful things that I've taken from you
And maybe that Lord yes maybe I can show someone else
Oh what I've been through myself on my way back to you
Lord help me JesusCaptcha
Liedje Hank Snow Why Me Lord is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Why Me Lordmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hank Snow Why Me Lord downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Why Me Lord in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.