Why Me Lord


Written by Kris Kristofferson
Recorded by Hank Snow

Why me Lord what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known
Tell me Lord what did I ever do that was worth loving you
Or the kindness you've shown
Lord help me Jesus I've wasted it so help me Jesus I know what I am
But now that I know that I've needed you so help me Jesus my soul's in your hand
Please try me Lord if you think there's any way
That I can try to repay for all the wonderful things that I've taken from you
And maybe that Lord yes maybe I can show someone else
Oh what I've been through myself on my way back to you
Lord help me JesusCaptcha
Piosenkę Hank Snow Why Me Lord przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Why Me Lord, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Why Me Lord. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hank Snow Why Me Lord w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.