Songtekst van Happy Mondays: 24 Hour Party People

24 Hour Party People


How old are you?
Are you old enough?
Should you be in here watching that?
And how old are you?
Are you owning up?
Should you be in here with?

Twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out
With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

You come(ah) beaten
So why don't you join in?
You come(ah) beaten
So why don't you join in with?

Twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out
With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

I can see you through the door
You been chewing bread and water
And there's a grudge on you - you know not ought not to have
You've been running around the racetrack
You've been running around the racetrack
Put that mother to bed to bed
Put that mother to bed

With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile a white out
Cos' I have to wait for you to conduct
Press the pause of the self destruct
With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out
With the twenty four hour party people

Now better you're the white out

I need full-time
I don't need part-time
I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3, 6, 5 all the time
I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 third time
I don't need a part-time
I need a 3, 6, 5

Oh - No days off

Twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out
I need 1, 2, 3, 4,5,6,7
3, 6, 5 all the time
I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 third time
I don't need a part-time
I need a 3, 6, 5Captcha
Liedje Happy Mondays 24 Hour Party People is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 24 Hour Party Peoplemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Happy Mondays 24 Hour Party People downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 24 Hour Party People in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.