24 Hour Blue


[Verse 1:]

Woke up this morning feeling so bad,
out my window it was raining
didn't even feel like running, I didn't feel like doing anything
Then the phone wouldnt stop ringing and my head wouldnt stop pounding
I feel so down I don't know why, there's something
overwhelming me inside

[Chorus:]

Just one of those days
Just another day, it don't go your way
(And tomorrow can't come soon enough for me)
Just one of those days- oooh
Just another day, it don't dg your way
(And tomorrow can't come soon enough)

[Verse 2:]

Gotta get up, any how I can't afford to lose no hours
Got a deadline that I must meet, Every second matters to me
Hard to function feeling like this
But I got to keep on going, am I in a huddle to get over
I've got to do things much darker and colder

[Chorus]

[Hook:]
Why does it seem
(Like the hours are much longer, like the day just wont be over- Tell me why)
Why do they fly
(When you least expect them, always you can never breathe in those days)

[Chorus 2x:]

La la la la
(Just one of those days)
La la la
La la la
(Tomorrow can't come soon enough for me)
La la la la
La la la
(Just another day)
La la la
(Gotta get up)
La la la la
La la la
(I've got to do things much darker and colder)
La la la laCaptcha
Liedje Vivian Green 24 Hour Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 24 Hour Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green 24 Hour Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 24 Hour Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.