Songtekst van Hermes House Band: Life Is Life (Here We Go) (Feat Dj?

Life Is Life (Here We Go) (Feat Dj?


Nanananana
Nanananana (all together now)
Nanananana
Nanananana
Life (nanananana)
Life is life (nanananana)
Labadab dab dab life (nanananana)
Liiiiiiiife (nanananana)
When we all give the power
We all give the best
Every minute of an hour
Don't think about the rest
And you all get the power
You all get the best
When everyone gets everything
And every song everybody sings
Life is life (nanananana)
Life is life (nanananana)
Life is life (nanananana)
Labadab dab dab life (nanananana)
Life is life, when we all feel the power
Life is life, come on stand up and dance
Life is life, when the feelings of the people
Life is life, is the feeling of the band
When we all give the power
We all give the best
Every minute of an hour
Don't think about the rest
Then you all get the power
You all get the best
When everyone gives everything
And every song everybody sings
Life is life (nanananana)
Life is life (nanananana)
Labadab dab dab life (nanananana)
Life is life (nanananana)
Life
(nanananana)
(nanananana)
(nanananana)
Life is life (nanananana)
Life is life (nanananana)
Labadab dab dab life (nanananana)
Life is life (nanananana)
And you call when it's over
You call it should last
Every minute of the future
Is a memory of the past
Cause we all gave the power
We all gave the best
And everyone Gave everything
And every song everybody sang
Life is lifeCaptcha
Liedje Hermes House Band Life Is Life (Here We Go) (Feat Dj? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life Is Life (Here We Go) (Feat Dj?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hermes House Band Life Is Life (Here We Go) (Feat Dj? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life Is Life (Here We Go) (Feat Dj? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.