Songtekst van Hermes House Band: You've Got A Friend

You've Got A Friend


When your down and troubled
And you need some love and care
And nothing, no nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up
Even your darkest night

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come runnin'
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend
You've got a friend

If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind should begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me
Knockin' at your door

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come runnin'
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there

Ain't it good to know that
You've got a friend?
Cause people can be so cold
They'll hurt you and desert you
They'll take your soul if you let them
But don't you let them

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come runnin'
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend

You've got a friend
You've got a friendCaptcha
Liedje Hermes House Band You've Got A Friend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You've Got A Friendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hermes House Band You've Got A Friend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You've Got A Friend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.