None but Jesus


In the quiet, in the stillness I know that You are God
In the secret, of Your presence I know there I am restored
When You, call I wont refuse
Each new, day again I'll choose

There is no one else for me
None but Jesus
Crucified to set me free
Now I live to bring Him praise

In the chaos, in confusion I know
You're sovereign still
In the moment, of my weakness You give
Me grace to do Your will

So when You, call I won't delay
This my, song through all my days

There is no one else for me
None but Jesus
Crucified to set me free
Now I live to bring Him praise

All my delight is in You, Lord
All of my hope, all of my strength
All my delight is in You, Lord, forevermoreCaptcha
Liedje Hillsong None but Jesus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied None but Jesusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hillsong None but Jesus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje None but Jesus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.