None but Jesus


In the quiet, in the stillness I know that You are God
In the secret, of Your presence I know there I am restored
When You, call I wont refuse
Each new, day again I'll choose

There is no one else for me
None but Jesus
Crucified to set me free
Now I live to bring Him praise

In the chaos, in confusion I know
You're sovereign still
In the moment, of my weakness You give
Me grace to do Your will

So when You, call I won't delay
This my, song through all my days

There is no one else for me
None but Jesus
Crucified to set me free
Now I live to bring Him praise

All my delight is in You, Lord
All of my hope, all of my strength
All my delight is in You, Lord, forevermoreCaptcha
Piosenkę Hillsong None but Jesus przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke None but Jesus, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki None but Jesus. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hillsong None but Jesus w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.