Songtekst van H.I.M. (His Infernal Majesty): Your Sweet Six Six Six

Your Sweet Six Six Six


There are things you should know
The distance between us seems to grow
But you're holding on strong
Oh how hard it's to let go, oh so hard to let go

I'm waiting for your call and I'm ready to take your six six six in my heart
I'm longing for your touch and I welcome your sweet six six six in my heart

I'm losing my faith in you
You don't want it to be true
But there's nothing you can do
There's nothing you can do - Yes, I've lost my faith in you

I'm waiting for your call and I'm ready to take your six six six in my heart
I'm longing for your touch and I welcome your sweet six six six in my heart

How long we have to wait
For love is fading so slowly
I know it's too late
Oh my god you're so lonely

I'm waiting for your call and I'm ready to take your six six six in my heart
I'm longing for your touch and I welcome your sweet six six six in my heart
I'm ready for the fall and I'm ready to take your six six six in my heart
I'm longing for your touch and I welcome your sweet six six six in my heart
In my heart
In my heart
In my heartCaptcha
Liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Your Sweet Six Six Six is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Sweet Six Six Sixmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Your Sweet Six Six Six downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Sweet Six Six Six in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.