On The Phone


Got introduced to you by a friend of mine
He told me that he calls you all the time
I called you up, I'm so glad you were there
You told me all about your underwear

976-8359
I'll call you for a good time
Night or day your always home
Dial your number, I'm spanking off on the phone

Oh Vanessa, you know you fucking rule
You never treat me bad like the girls at school
They bring me down, you put a smile on my face
But just like them, you never come to my place

976-8359
I'll call you for a good time
Night or day your always home
Dial your number, I'm spanking off on the phone

976-8359
I'll call you for a good time
Night or day your always home
I know you'll never leave me aloneCaptcha
Liedje I Voted For Kodos On The Phone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On The Phonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje I Voted For Kodos On The Phone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On The Phone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.