Songtekst van Illdisposed: The Key To My Salvation

The Key To My Salvation


The key to my salvation
Lies in
Where ever I'm able
To show my true self

The key is to let the Poison
Out now
That for so long
Has been eating my heart

Shine on you crazy diamond

The field of my preservation
Takes in
I slowly walk the pace
Suited for my soul

The picture shown by mirrors
Shines not
The way I see myself
Leave it all behind

That's the key to my salvationCaptcha
Liedje Illdisposed The Key To My Salvation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Key To My Salvationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Illdisposed The Key To My Salvation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Key To My Salvation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.