My Salvation


Come to the light
To the love
To the reason
Everything comes from
Comes from believing
Comes from the faith that I finally found in you
Bring what you wanted
Forget that you flaunted
The psychosomatic sickness
You brought it (You brought it)
It thrives in you

Life me up when I am down
Fill my world as I drown
My salvation?
I'll set you free (2x)

Come to the fight, to the hope, to the freedom
Everything starts with someone believing
Someone with faith and heart
That is bound with truth
Say what you wanted, forget that you fought it
The "hype so dramatic" sickness, you got it
It thrives in you

Life me up when I am down
Fill my world as I drown
My salvation?
I'll set you free (2x)

I'll set you free

Come to the light
To the love
To the reason
Everything comes from
Comes from believing
Comes from the faith that I finally found in you
Bring what you wanted
Forget that you flaunted
The psychosomatic sickness
You brought it (You brought it)
It thrives in you

Life me up when I am down
Fill my world as I drown
My salvation?
I'll set you free (2x)

I'll set you free
I'll set you free
I'll set you freeCaptcha
Liedje Econoline Crush My Salvation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Salvationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush My Salvation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Salvation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.