La Da Da


He shines like the moon
And he knows just who I am
And ever since
I looked into your eyes
I love you
La la la la da da
La da da da da
La da da da
La da da da

Things I fell
Things are changing
Things I know, you feel the same
But won't you please, listen to me once
I'll stand by you
La la la la da da
La da da da da
La da da da
La da da da

Sometimes it's hard to read you
Standing right there
I know just yesterday I told you
That I'd never leave your side
I'll stay there
Promise me I can never be that girl
Who would give anything just to lay in your world

The other day I saw you crying
You didn't know that I was there
You turned around and forced yourself to smile
Try hard to lie
You'll see that it was never me
You were always wrong
Forever's not too long

La la la la da da
La da da da da
La da da
La da daCaptcha
Liedje Imani Coppola La Da Da is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Da Damits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola La Da Da downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Da Da in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.