One Of These Days


One of these days
I'm gonna be happy
One of these days
I'm gonna piss all over myself laughing
One of these days
I'm gonna get the punchline
One of these days
I'm gonna be happy

Till then I'm gonna bitch, moan, and groan
And hold the phone!
I'm not done
Where's everybody goin'?
What the fuck
This shit sucks
I'm bored
I'll take these two calls
To hell with you
To hell with me
To hell with hell
I'm gonna be happy

One of these days
I'm gonna be happy
One of these days
I'm gonna piss all over myself laughing
One of these days
I'm gonna get the punchline
One of these days
I'm gonna be happy







Captcha
Liedje Imani Coppola One Of These Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Of These Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola One Of These Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Of These Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.