Im In Love With You


I am in love with you
I am in love with you, baby
I am in love with you,
Yeah at least for the moment

Hit me with another one,
Yeah just like that
Hit me with another one,
And kiss me for longer

I am in love with you
I am in love with you, baby
I am in love with you,
Yeah at least for the moment

Baby don't you run away,
Come here and finish what you started

I am in love with you
I am in love with you, baby
I am in love with you,
Yeah at least for the moment

Split second and it's all in smoke yeah,
So when this fire dies

No don't get yourself in situations,
Baby that you can't handle

Come on into my bed with me,
I know you want to
Come on into my bed with me,
What are you waiting for

I am in love with you
I'm not in love with you, baby
I'm not in love with you, yeah
Not anymoreCaptcha
Liedje Imogen Heap Im In Love With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Im In Love With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imogen Heap Im In Love With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Im In Love With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.