Speed Demon


In the California streets at night
You can feel the thunder rising
You can hear the screams of tires in the air
All the racers in their street machines
Gonna' push it to the limit
Let the engine fly, let the power take you there

I need the speed to touch the sky, it's my religion
I burn the nitro in my veins
I only live so I can fly, it's my addiction
I'm dangerous, I'm not insane

If I live to see another day
I'll be racing for tomorrow
Acceleration keeps me riding on the edge
I can breathe beyond the danger zone
Where my freedom likes to hide
Gonna' ride the wind 'til I reach the other side

I need the speed to touch the sky, it's my religion
I burn the nitro in my veins
I only live so I can fly, it's my addiction
I'm dangerous, I'm not insane

I'm a speed demon
I feel the rush, I feel alive
I'm a speed demon
Adrenaline in overdrive

[solo]

I'm a speed demon
I feel the rush, I feel alive
I'm a speed demon
Adrenaline in overdrive
I'm a speed demon
I feel the rush, I feel alive
I'm a speed demon
I'll never drive your 55
I'm a speed demon

awww man - busted againCaptcha
Liedje Impellitteri Speed Demon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Speed Demonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Impellitteri Speed Demon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Speed Demon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.