Speed Demon


Los Angeles, city of eternal night
The dream of a girl thirteen
Swirling cherry vanilla
What this jungle be
Down is the skirt of a juvenile dream queen
Hot like an asphalt 7-11
Or maybe a suffragette
The hips sink ?
The orb ?
The face dripping Clearasil and cum
But by ?
I knew I'd seen that face before
She raced
Quite like a speed demon yeah
Off into the night
She went
Quite like a speed demon
But she ain't never coming back
She was a speed demon yeah
Talk about speed, babyCaptcha
Liedje Dwarves Speed Demon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Speed Demonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves Speed Demon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Speed Demon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.