Cell


I want to flee
A pause from the dim
Where are the thought that I saved?
Trapped in an old silent film

They runned the usual tests
Tiny, tiny veins
Yet flow so constant and strong
I saw my life in red

They'll never forget
These cells of mine
How can they forgive
That I figured the code they carried

I want to flee
A pause from the dim
He gave me a stone
And I went to sleepCaptcha
Liedje In The Woods... Cell is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje In The Woods... Cell downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cell in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.