Wotan's Return


Sing for me
To lift above in all these fallen walls,
And bleed for me,
In the deepest release

Travelling through honour
Travelling through strenght
Voyage, floating centuries keeps the key for wisdom
Feelings for the lost` winds
Winds which howl reverse
Remote, the fields of oddities adours

But we will still appear in of mail,
And still obhterate these old origins
While dreaming a thousand choirs yell their hails,
Towards faithfulness
Become one with the weapons
Sword and soul
Wotans Return!

Travelling through honour,
Travelling through strenght
Feelins for the lost` winds
Winds which howl reverseCaptcha
Liedje In The Woods... Wotan's Return is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wotan's Returnmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje In The Woods... Wotan's Return downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wotan's Return in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.