Songtekst van Incubator: Symphonies of Spiritual Cannibalism

Symphonies of Spiritual Cannibalism


Dreaming, living in
A world of horror
Sickness in your brain
Mirrors of agony
Show your own personality
To control about
Your feelings
Listen to a voice
Coming from inside
Symphonies of Spiritual Cannibalism
Symphonies of Spiritual Cannibalism
Ice cold winters
Desserts of ice
No emotions from yourself
It seems to fade away
Empty eyes starring
In your mind
Fear in every part
Of your mind
The clock runs faster
Time stands still
Schizophrenia
From day to dayCaptcha
Liedje Incubator Symphonies of Spiritual Cannibalism is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Symphonies of Spiritual Cannibalismmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Incubator Symphonies of Spiritual Cannibalism downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Symphonies of Spiritual Cannibalism in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.