Caravan


Sun, here's the sun
Let's go to the lake
We'll take you down
Just say the word

Rain, here's the rain
Slip and slide in vain
Mud between our toes
Saturation take you home

They came through the sun
They came through the rain
Through this rocky terrain
A caravan

Everyone take note
We've dug here before
Here is where all lie
When this night is done

It's time I guess
As we go marching on
Live for every day
As if it were the last

They came through the sun
They came through the rain
Through this rocky terrain
A caravanCaptcha
Liedje Inspiral Carpets Caravan is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Caravanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Inspiral Carpets Caravan downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Caravan in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.