Bravery


We've been here far too long
And everything's gone wrong

Shake it off, shake it off
We can talk this through
Just wait it out, wait it out
Let in something new
Had you been waiting long
To tell us you were gone
You'll be gone for so long

We've been here far too long
And everything's gone wrong
Just say goodbye and show some bravery
Just say goodbye, try not to make a scene

Just speak your mind
Speak your mind to cut this tension through
Let it out, let it out
Let's hear what's best for you
Had you been waiting long
To tell us you were gone for so long

We know, nothing ever stays the same
We know how to deal with change
We know all about itCaptcha
Liedje Ivoryline Bravery is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Braverymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ivoryline Bravery downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bravery in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.