Parade


This is my melody
this is my sympathy for your coming out
this is your coming out parade

You've been here for several years
and your life's been quite alright till now
He says "you've done something wrong"
you've scored, but he says you've done something wrong
Reaching out for him to hold you,
or just to call you, holding off for something
just to sing along

This is my melody
this is my sympathy for your coming out
this is your coming out parade
this is my melody for your coming out

Kindness is dead in this town
and drama has been crowned
the acceptable medium of living
Kindness is dead in this town
and drama holds the crown
All alone here, dying slowing here
Screaming loud dear, that you
you need more from me

You know, you know
it's gleaming out your eyes
and you know, you know
it's sneaking through your precious lipsCaptcha
Liedje Ivoryline Parade is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Parademits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ivoryline Parade downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Parade in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.