Songtekst van Janet Jackson: Thats The Way Love Goes

Thats The Way Love Goes


Like a moth to a flame
Burned by the fire
My love is blind
Can't you see my desire?
That's the way love goes
Like a moth to a flame
Burned by the fire
My love is blind
Can't you see my desire?

Like a moth to a flame
Burned by the fire
My love is blind
Can't you see my desire
That's the way love goes
Like a moth to a flame
Burned by the fire
That's the way love goes
My love is blind
Can't you see my desire?

Come with me
Don't you worry
I'm gonna make you crazy
I'll give you the time of your life

I'm gonna take you places
You've never been before and
You'll be so happy that you came

Oooooh, I'm gonna take you there
Oo-ooh hoo-ooh oo-ooh
That's the way love goes
Hoo
That's the way love goes
That's the way love goes
That's the way love goes

Don't mind if I light candles
I like to watch us play and
Baby, I've got on what you like

Come closer
Baby closer
Reach out and feel my body
I'm gonna give you all my love
Ooh sugar don't you hurry
You've got me here all night
Just close your eyes and hold on tight

Ooh baby
Don't stop, don't stop
Go deeper
Baby deeper
You feel so good I'm gonna cry

Oooooh I'm gonna take your there
Oo-ooh hoo-ooh oo-ooh
That's the way love goes
Hoo
That's teh way love goes
That's the way love goes it goes it goes
Oooh that's the way love goes
Reach out and feel my body
That's the way love goes
Dontcha know
That's the wayCaptcha
Liedje Janet Jackson Thats The Way Love Goes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thats The Way Love Goesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Janet Jackson Thats The Way Love Goes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thats The Way Love Goes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.