Heart Of Mine


One day you may,
Find true love that will last
Forever, and ever
Till then you'll spend
A lifetime wishing we're,
Together

You never thought
She'd say goodbye,
And you will never understand
The reasons why

[Chorus]

Heart of mine,
How will you keep from dying,
Stop reminiscing,
Who is she kissing

Heart of mine,
Oh what's the use of trying,
No one can mend you now

Hmmm

Love plays cruel games
You can't believe she's found
Another, lover
Does she miss me
Sometimes you just can't help
But wonder

No you can't stop
The hands of time,

[Refrain]

And you will always be the one
She'd left behind

(Repeat Chorus)
(Repeat Refrain)
(Repeat Chorus)

O heart of mine
Heart of mine
Oh heart of mine

Heart of mine
Oh heart of mine
Whats the use of trying,
No one can mend you nowCaptcha
Liedje Janno Gibbs Heart Of Mine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heart Of Minemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Janno Gibbs Heart Of Mine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heart Of Mine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.