Soda Shop


The sidewalk is rushing at my head again
I'm lying on the street in the rain and wind
From doing forward rolls down Avenue A
With my guitar on my back don't let it end this way

Somehow I dialed my cell
I didn't know I could get service in hell
How quickly can you get here
Don't know where I am dear
Finally the world actually seems to be revolving around me

Shoobie doobie doo-wap
I over did it at the soda shop
Thanks for being my girl
At the "I don't know when to stop sock hop"

You held my head over the edge of the bed
I remember it now but at the time I thought I was dead
You put a pan there and held by hair
How can I repay you for saving me and my hardwood floor

Shoobie doobie doo-wap
I over did it at the soda shop
Thanks for being my girl
At the "I don't know when to stop sock hop"

And when the world stops spinning round
I picked the pen up off the ground
I read my up heaves much like tea leaves
They said it's over so get sober or you'll die again

Shoobie doobie doo-wap
I over did it at the soda shop
Thanks for being my girl
At the "I don't know when to stop sock hop"

Shoobie doobie doo-wap
I over did it at the soda shop
Thanks for being my girl
At the "I don't know when to stop sock hop"Captcha
Liedje Jay Brannan Soda Shop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Soda Shopmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jay Brannan Soda Shop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Soda Shop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.