Soda Dreamer


(KJGarside / CGray)

Rags and riches I made three wishes,
I've been a bad girl and I kissed the witches,
I dance naked with animals I've seen more than you,
ever dreamed possible

I've seen her I've breathe inside her,
I've seen her adreena,
I've seen her adreena

Hags and bitches I made three wishes,
I've been a bad girl and I broke the dishes,
I dance naked with animals I've seen more than you,
ever dreamed possible

I've seen her I've grown her seeds,
I've been her adreena,
I've seen her adreena

Rags and riches I made three wishes,
I've been a bad girl and kissed the witches,
I dance naked with animals I've seen more than you,
ever dreamed possible,

I've seen her I breathe inside her,
I've been her adreena,
I've seen her adreena,
I've seen her,
I sowed her dreams,
I've been her adreena,
I've seen her AdreenaCaptcha
Liedje Queen Adreena Soda Dreamer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Soda Dreamermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen Adreena Soda Dreamer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Soda Dreamer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.