Songtekst van Jimmie Dale Gilmore: Defying Gravity

Defying Gravity


I live on a big round ball
I never do dream I may fall
And even if one day I do,
Well I'll jump off and smile back at you

I don't even know where we are
They'll tell you we're circling a star
Well I'll take their word, I don't know
But I'm dizzy so it may be so

I'm riding a big round ball
I never do dream I may fall
And even the high must lay low
So when I do fall I'll be glad to go

I live on a big round ball
I never do dream I may fall
And even if one day I do, Well I'll jump off and smile back at youCaptcha
Liedje Jimmie Dale Gilmore Defying Gravity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Defying Gravitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmie Dale Gilmore Defying Gravity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Defying Gravity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.