Songtekst van Jimmie Dale Gilmore: There She Goes

There She Goes


There she goes, she's magic
Do you know why she cries?
You see the heart of heaven in her eyes
She walks upon the waters
Of your dreams and lies
Upon your bed of love and life and dies

There she goes
Even in small ways
There she goes
It seems like always

There she goes, she's magic
I see her everywhere
Her dancing and delight defy despair
She troubles me with troubles
And a silent stare
Pretending she's pretending I don't care

There she goes, she's magic
If you could understand
The faith and trust her love and light demand
With prophecy and poetry
At her command
She holds the key to heaven in her hand

There she goes, she's magic
Do you know why she cries?
She sees the heart of heaven in your eyesCaptcha
Liedje Jimmie Dale Gilmore There She Goes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There She Goesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmie Dale Gilmore There She Goes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There She Goes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.