Songtekst van Jimmie Rodgers: Ring-A-Ling-A-Lario

Ring-A-Ling-A-Lario


Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do?
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o
But if I could marry-o, then I would marry you

When I was just a boy of nine, I fell in love with Adeline;
I kissed her tender lips of wine, and then I ran away

Singin Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do?
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o
But if I could marry-o, then I would marry you

When I was only seventeen, I fell in love with Bernardine,
I kissed her on the village green, and then I ran away

When I had turned to twenty-two, I fell in love with Mary Lou,
I tried to run but I was through, she stole my heart away

Singin Ring-A-Ling-A-Lario, this is what I'll do?
You're old enough to marry-o, marry-o, marry-o
Old enough to marry-o, and I will marry you

This is ancient history, my family numbers twenty-three,
And all of them take after me, they kiss and run away

Singin' Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do/
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o,
But if I could marry-o, then I would marry you

But if I could marry-o, then I would marry youCaptcha
Liedje Jimmie Rodgers Ring-A-Ling-A-Lario is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ring-A-Ling-A-Lariomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmie Rodgers Ring-A-Ling-A-Lario downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ring-A-Ling-A-Lario in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.