Songtekst van Jimmy Dean: Back Home Again In Indiana

Back Home Again In Indiana


Back home again in Indiana oh it seems that I can see
That gleaming candlelight still burning bright
Through the sycamores for me
That new mown hay sends all its fragrance
From the fields I used to roam
Oh I dream about the moonlight on the Wabash
Then I long for my Indiana home

Back home again in Indiana oh it seems that I can see
That gleaming candlelight still flickering bright
Through the sycamores for me
Lotsa mown hay sends all its fragrance
From the fields I used to roam
When I dream about the moonlight on the Wabash
And I long for my Indiana homeCaptcha
Liedje Jimmy Dean Back Home Again In Indiana is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back Home Again In Indianamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Dean Back Home Again In Indiana downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back Home Again In Indiana in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.