It's Almost Tomorrow


My dearest, my darling
Tomorrow is near
The sun will bring showers
Of sadness, I fear

Your lips won't be smiling
Your eyes will not shine
For, I know tomorrow
That your love won't be mine

It's almost tomorrow
But what can I do
Your kisses all tell me that
Your love is untrue

I'll love you forever
Til stars cease to shine
And hope someday, darling
That you'll always be mine

Your heart was so warm, dear
It now has turned cold
You no longer love me
For your memories grow old

It's almost tomorrow
For here comes the sun
But still I am hoping that
Tomorrow won't come

It's almost tomorrow
But what can I do
Your kisses all tell me that
Your love is untrue

I'll love you forever
Til stars cease to shine
And hope someday, darling
That you'll always be mineCaptcha
Liedje Jo Stafford It's Almost Tomorrow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Almost Tomorrowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jo Stafford It's Almost Tomorrow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Almost Tomorrow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.