Songtekst van John Fred & His Playboy Band: Judy In Disguise

Judy In Disguise


Judy in disguise, well that's what you are
Lemonade pies with a brand new car
Cantalope eyes come to me tonight
Judy in disguise, with glasses

Keep a-wearing your bracelets and your new rara
Cross your hear-yah-with your live in bra
Chimney sweep sparrow with guise
Judy in disguise, with glasses

Come to me tonight, come to me tonight
Taking everything in sight
Except for the strings on my kite

Judy in disguise, hey that's what you are
Lemonade pie, hey got your brand new car
Cantalope eyes come to me tonight
Judy in disguise, with glasses

Come to me tonight, come to me tonight
Taking everything in sight, except for the strings to my kite

(Oh, Uh oh, Uhhh)
Judy in disguise, what you aiming for
A circus of a-horrors, yea yea, well that's what you are
You made me a life of ashes
I guess I'll just take your glassesCaptcha
Liedje John Fred & His Playboy Band Judy In Disguise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Judy In Disguisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Fred & His Playboy Band Judy In Disguise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Judy In Disguise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.