Songtekst van John Fred & His Playboy Band: Judy In Disguise With Glasses

Judy In Disguise With Glasses


Judy in disguise,
Well, that's what you are,
Lemonade pie
with a brand new car
Cantalope eyes come to me tonight
Judy in disguise with glasses
Keep a-wearin' your bracelets
and your new rara,
Cross your heart
with your living bra
Chimney sweep sparrow with guise
Judy in disguise with glasses
Come to me tonight,
come to me tonight,
taking everything in sight,
except for the strings on my kite
Judy in disguise,
Well, what you aiming for,
A circus of horrors, yeah,
Well that's what you are
You made me a life of ashes,
I guess I'll just take your glassesCaptcha
Liedje John Fred & His Playboy Band Judy In Disguise With Glasses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Judy In Disguise With Glassesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Fred & His Playboy Band Judy In Disguise With Glasses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Judy In Disguise With Glasses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.