Songtekst van John Williamson: Send Down The Rain

Send Down The Rain


Send down the rain, Lord, if you don't mind
Send down the rain, lightning and thunder,
If my crops don't get a drink we cannot stay
I'll take my wife and kid's an' just walk away

Yes, send down the rain, Lord, if you don't mind
Send down the rain, lightning and thunder
I grew like a tree on this farm and I'm goin' to die
I couldn't live in town my roots go deep down

Yes, send down the rain so I can stand in it
Send down the rain, just like cats 'n' dogs
Fill up the crack's, float a few logs down the river

Send down the rain, Lord, if you don't mind
Send down the rain, lightning and thunder
It's just plain dirt but it's the world to me
I love all the bird's I love every tree

Send down the rain, Lord, if you don't mind
Send down the rain, lightning and thunder
I've never been known to pray, but it's worth a try
Lord, we're on our knee's it's so damn dry

Yes, send down the rain so I can stand in it
Send down the rain, just like cats 'n' dogs
Fill up the cracks, float a few logs down the river
Lord we're on our knee's it's so damn dryCaptcha
Liedje John Williamson Send Down The Rain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Send Down The Rainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Send Down The Rain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Send Down The Rain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.