Big River


Now I taught the weeping willow how to cry,
And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky
And the tears that I cried for that woman are gonna flood you Big River
Then I'm gonna sit right here until I die

I met her accidentally in St Paul (Minnesota)
And it tore me up every time I heard her drawl, Southern drawl
Then I heard my dream was back Downstream cavortin' in Davenport,
And I followed you, Big River, when you called

Then you took me to St Louis later on (down the river)
A freighter said she's been here
But she's gone, boy, she's gone
I found her trail in Memphis,
But she just walked up the block
She raised a few eyebrows and then she went on down alone

Now, won't you batter down by Baton Rouge,
River Queen, roll it on
Take that woman on down to New Orleans, New Orleans
Go on, I've had enough;
Dump my blues down in the gulf
She loves you, Big River, more than me

Now I taught the weeping willow how to cry,
And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky
And the tears that I cried for that woman are gonna flood you Big River
Then I'm gonna sit right here until I dieCaptcha
Liedje Johnny Cash Big River is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Rivermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Johnny Cash Big River downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big River in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.