Big River


Now I taught the weeping willow how to cry,
And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky
And the tears that I cried for that woman are gonna flood you Big River
Then I'm gonna sit right here until I die

I met her accidentally in St Paul (Minnesota)
And it tore me up every time I heard her drawl, Southern drawl
Then I heard my dream was back Downstream cavortin' in Davenport,
And I followed you, Big River, when you called

Then you took me to St Louis later on (down the river)
A freighter said she's been here
But she's gone, boy, she's gone
I found her trail in Memphis,
But she just walked up the block
She raised a few eyebrows and then she went on down alone

Now, won't you batter down by Baton Rouge,
River Queen, roll it on
Take that woman on down to New Orleans, New Orleans
Go on, I've had enough;
Dump my blues down in the gulf
She loves you, Big River, more than me

Now I taught the weeping willow how to cry,
And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky
And the tears that I cried for that woman are gonna flood you Big River
Then I'm gonna sit right here until I dieCaptcha
Piosenkę Johnny Cash Big River przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big River, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big River. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Johnny Cash Big River w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.