Songtekst van Johnny Mathis: Heaven Must Have Sent You

Heaven Must Have Sent You


Everyday there's somethin' new
Honey, to keep me lovin' you
And with every passin' minute
So much joy wrapped up in it

Heaven must have sent you from above
Heaven must have sent your precious love

And I, I've got a song to sing
Tellin' the world about the joy you bring
And you gave me a reason for livin'
And you taught me, you taught me the meanin' of givin'

Heaven must have sent you from above
Heaven must have sent your precious love

To find a love like yours is rare these days
'Cause you've shown me what happiness is in so many ways
I look in the mirror and I'm glad to see
There's laughter in the eyes where tears used to be

What you've given me I could never return
'Cause there's so much, girl, I've yet to learn
And I wanna show, I wanna show my appreciation
'Cause when I found you, I found new inspiration

Heaven must have sent you from above
Heaven must have sent your precious love

Heaven must have sent you from above
Heaven must have sent your precious love

Heaven must have sent you from above
Heaven must have sent your precious love
Heaven must have sent you from aboveCaptcha
Liedje Johnny Mathis Heaven Must Have Sent You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heaven Must Have Sent Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Johnny Mathis Heaven Must Have Sent You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heaven Must Have Sent You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.