Songtekst van Jose Feliciano: El Tango De Roxanne

El Tango De Roxanne


Beautiful girl, wherever you are
I knew when I saw you, you had opened the door
I knew that I'd love again after a long, long while
I'd love again
You said "hello" and I turned to go
But something in your eyes left my heart beating so
I just knew that I'd love again after a long, long while
I'd love again

Chorus : It was destiny's game
For when love finally came on
I rushed in line only to find
That you were gone

Whenever you are, I fear that I might
Have lost you forever like a song in the night
Now that I've loved again after a long, long while
I've loved again

*Repeat Chorus

Beautiful girl, I'll search on for you
'Til all of your loveliness in my arms come true
You've made me love again after a long, long while
In love again
And I'm glad that it's you
Hmm, beautiful girlCaptcha
Liedje Jose Feliciano El Tango De Roxanne is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied El Tango De Roxannemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Feliciano El Tango De Roxanne downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje El Tango De Roxanne in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.