Songtekst van Judy Garland: When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)

When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)


When you're smilin', when you're smilin'
The whole world smiles with you
When you're laughin', when you're laughin'
The sun comes shinin' through

But when you're cryin', you bring on the rain
So stop your sighin', be happy again
Keep on smilin', when you're smilin'
The whole world smiles with you

If you suddenly find out you've been deceased, don't get peace
If your husband bluntly tells you you're too stout, don't you pout
And for heavens sakes retain a calm demeanor
When a cop walks up and hands you subpoena

If the groom should take a powder
While you're marching down the aisle
Don't weep and moan because he's blown
Just face the world and smile

'Cause when you're cryin'
Don't you know that you're makeup starts to run
And your eyes get red and scrappy
Forget your troubles have yourself a little fun

Have a ball, forget it all, forget your troubles
Come on you have it, keep on smilin'
'Cause when you're smilin'
The whole world smiles with youCaptcha
Liedje Judy Garland When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Judy Garland When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.