Songtekst van Louis Armstrong: When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) [1958 Single Version]

When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) [1958 Single Version]


Oh, when you're smilin', when you're smilin'
The whole world smiles with you
Yes, when you're laughin', oh, when you're laughin'
Yeah, the sun comes shinin' through

But when you're cryin,' you bring on the rain
So stop your sighin' baby and be happy again
Yes and keep on smilin,' keep on smilin'
And the whole world smiles with youCaptcha
Liedje Louis Armstrong When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) [1958 Single Version] is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) [1958 Single Version]mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Louis Armstrong When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) [1958 Single Version] downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) [1958 Single Version] in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.