Songtekst van Julie: Running Backwards Over The Hills

Running Backwards Over The Hills


We've been talking about it
Analyzed it many nights
We've been through the fire, oh, so many times
And I feel so close, now I just can't doubt it
It was always you, always you

And in me you've seen a million faces
All they want is you

I'm running backwards over the hills
Never more me, stuck into the ground
Over the hills
And take it all
I'm running backwards over the hills
Never more me, standing all alone
Over the hills
I'll take it all

You've been waiting for it
Known about it all the time
Now I see you've been a step ahead of me
And I love you for it, baby
Just can't hide it
It was always you, always you

And with you I'll have the things I wanted
I'm gonna see this through

I'm running backwards over the hills
Never more me, stuck into the ground
Over the hills
And take it all
I'm running backwards over the hills
Never more me, standing all alone
Over the hills
I'll take it all

- repeats to end -Captcha
Liedje Julie Running Backwards Over The Hills is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Running Backwards Over The Hillsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Julie Running Backwards Over The Hills downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Running Backwards Over The Hills in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.