Running Backwards Over The Hills


We've been talking about it
Analyzed it many nights
We've been through the fire, oh, so many times
And I feel so close, now I just can't doubt it
It was always you, always you

And in me you've seen a million faces
All they want is you

I'm running backwards over the hills
Never more me, stuck into the ground
Over the hills
And take it all
I'm running backwards over the hills
Never more me, standing all alone
Over the hills
I'll take it all

You've been waiting for it
Known about it all the time
Now I see you've been a step ahead of me
And I love you for it, baby
Just can't hide it
It was always you, always you

And with you I'll have the things I wanted
I'm gonna see this through

I'm running backwards over the hills
Never more me, stuck into the ground
Over the hills
And take it all
I'm running backwards over the hills
Never more me, standing all alone
Over the hills
I'll take it all

- repeats to end -Captcha
Piosenkę Julie Running Backwards Over The Hills przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Running Backwards Over The Hills, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Running Backwards Over The Hills. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Julie Running Backwards Over The Hills w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.