A Way To Survive


I look at your picture too often
It helps keep your memory alive
It's not healthy, they say, to relive yesterday
But for me it's the way to survive

I must cling to what's gone if I've to go on
I can't face the future, I've tried
Perhaps for the rest looking back isn't best
But for me it's the way to survive

When my heart aches, I read all your letters
And the words make our love seem alive
They say I can't last if I live in the past
But for me it's the way to survive

I must cling to what's gone if I've to go on
I can't face the future I've tried
Perhaps for the rest looking back isn't best
But for me it's the way to surviveCaptcha
Liedje Junior Brown A Way To Survive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Way To Survivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Junior Brown A Way To Survive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Way To Survive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.