I


I, I who have nothing
I, I who have no one
Adore you and want you so
I'm just a no one with nothing to give you
But oh, I love you

You, you buy her diamonds
Bright, sparkling diamonds
But believe me, dear, when I say
That she can give you the world
But she'll never love you that way
I love you

She can take you any place she wants
To clubs and restaurants
But I can only watch you with
My nose pressed up against the window pane

I, I who have nothing
I, I who have no one
Must watch you go dancing by
Wrapped in the arms of somebody else
When darling, 'tis I who loves you, I love you
I love youCaptcha
Liedje Katherine Jenkins I is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Imits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Katherine Jenkins I downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.