Connor And Joe


You change your mind like Mollie dyes her hair
Yeah, you PMS like a bitch I would know
And you always speak
About Connor and Joe
You should know that your no good for them

[Chourus]

Cos' you're hot n your cold
You're Connor and Joe
Been out with Miles and James
Your love always changed
You fight, you break up
Never kiss or make up
You don't really wanna say, no
But you don't really wanna go, oh
Cos' you're hot n your cold
You're Connor and Joe
Been out with Miles and James
Your love always changed

You and Joe used to be just like twins
So in sync
Our old energy's
Now a dead battery
Used to sob over it
And you still do now
You should know
That their not gonna change

[Chourus]

Cos' you're hot n your cold
You're Connor and Joe
Been out with Miles and James
Your love always changed
You fight you break up
Never kiss or make up
You don't really wanna say, no
But you don't really wanna go, oh
Cos' you're hot n your cold
You're Connor and Joe
Been out with Miles and James
Your love always changed

Someone call the doctor
Got a case of a love bipolar
Stuck in a single period
Can't get out this time

You change your mind like Mollie dyes her hair

[Chourus]

Cos' you're hot n your cold
You're Connor and Joe
Been out with Miles and James
Your love always changed
You fight you break up
Never kiss or make up
You don't really wanna say, no
But you don't really wanna go, oh
Cos' you're hot n your cold
You're Connor and Joe
Been out with Miles and James
Your love always changedCaptcha
Liedje Katy Perry Connor And Joe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Connor And Joemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Katy Perry Connor And Joe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Connor And Joe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.