Wither


Nothing remains
Was there anything anyway?
Why prolong the painful existence?
Emptiness is not a reason for me to continue
How long until I end it all?
It's all disappearing
Withering and slowly dying
I watch it die
Cast aside as demons feed upon my grief
This may be too much for me to bear
I should be optimistic but escapism is far too tempting
How long until I end it all?
My world is cold and without hope, this emptiness will be forever
I watch it disappear
How long can I hold on to something that was never there?
How long until I take these matters into my own hands
I watch it disappear
I see it slowly dying
I watch it wither away and I'll watch it die
And I'll watch it dieCaptcha
Liedje Keepsake Wither is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Withermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Keepsake Wither downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wither in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.