Baby's Back Again


This must be my lucky day, baby's back again
He said he'd never go away, baby's back again
Throw my troubles to the wind, happiness come right on in
'Cause baby's back again

Eyes there will never be another teardrop
Lips he's waiting just a kiss away
The future looks so bright and everything's alright
Since my baby's home again to stay

This must be my lucky day, baby's back again
He said he'd never go away, baby's back again
Throw my troubles to the wind, happiness come right on in
'Cause baby's back again

--- Instrumental ---

I never saw the moon shine more brightly
All the stars came out tonight for me
He said he still loves me, that's all I need to know
'Cause that's the way real love has to be

This must be my lucky day, baby's back again
He said he'd never go away, baby's back again
Throw my troubles to the wind, happiness come right on in
'Cause baby's back again

'Cause baby's back againCaptcha
Liedje Kitty Wells Baby's Back Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby's Back Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kitty Wells Baby's Back Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby's Back Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.